logo

Hakkımızda

 

«Söz Dünyayı Değiştirir»

UW Int., farklı ülkelerin siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının güncel siyasi durum ile ilgili görüş alışverişi yaptıkları bağımsız bir analiz merkezidir. UW Int. merkezinin özelliği açık olması, herhangi ideolojik klişelerden ve devlet propagandasından bağımsız olmasıdır. UW Int., uluslararası sahnede olan siyasi süreçleri ve temel problemleri incelemesinin yanı sıra, kritik durumlarda çözüm üretme arayışı için dünyanın her yerinden uzmanları buluşturmaktadır.

  • Halkların menfaatlerini korumak amacıyla oluşturulan çoğu uluslararası kurum, uzun zamandır görevini yerine getirmemektedir. G7, AB, Dünya Bankası, DTÖ, FRS, IMF ve diğer çağdaş küresel yönetim organizasyonlarının faaliyetleri şüphe doğurmaktadır. Kim tarafından yönetiliyor? Neden dünya elitleri, halkları temsil etmeyecek kadar halklardan uzaklaşıyorlar? Bu durum için ne yapılabilir? Uzmanlarımız bu sorulara cevap aramaktadırlar.
  • Doğal kaynakların (su kaynakları dahil) yetersizliği, milli kimliklerin yok edilmesi, farklı bölgelerde insan hakları ihlalleri gibi temel problemler, BM gibi kurumlar tarafından açıkça göz ardı ediliyor. Birçok halkların insan hakları ihlalleri, BM gündeminde öncelik olarak belirlenmediği sürece, bu tür gerçeklerin dile getirilmesi için çerçeve platformların kurulması önem taşımaktadır.
  • Kıtalar, halklar, ülkeler, medeniyetler arasında diyalog kurulması, UW Int.’in ana hedefidir. Bugün halkların kültür ve özelliklerini ortadan kaldıran küreselleşme, farklı medeniyetlerin duyulması isteği gözardı ediyor. Hedefimiz, halklar arasında diyalog kurulması ve küresel sıkıntıların işbirliği ve sinerji ortamında çözülmesi için ihtiyaç duyan herkese fırsatı vermektir.
  • UW Int.’in uzmanlarından oluşan temsilciler, Francis Fukuyama’nın liberalizmin kazanmasından ve tek küreselleşmiş dünya kurulmasından kaynaklı «tarihin sonu» geldiği görüşüne katılmıyorlar. UW Int.’ın uzmanları, ayrı kültürler, halklar ve medeniyetleri kapsayan çok çeşitlilikte dünyayı savunuyorlar (‘United in diversity’). Samuel Huntingtonve «Medeniyetlerin çatışması» adlı eserin hayranları burada uygunluk sağalamazlar. UW Int., «çeşitli sorunları» görme şansı vermeyen herhangi ayrımcılık türlerine karşı halkların ve medeniyetlerin hakları savunmaktadır.
  • ABD Başkanı Abraham Lincoln’un söylediklerini («Gettysburg Konuşması») farklı bir biçimde telaffuz edersek, burada insanların yasal haklarını ve menfaatlerini koruyan bir dünya için mücadele ediyorlar.

UW Int.’ın amacı – insanoğlunun objektif ve gerçek sıkıntılarını konuşmak, problemlerin kaynağını analiz etmek, farklı ülke uzmanlarının diyalog ve işbirliği içerisinde çözüm metotları ve örnekleri üretmektir.

Sitenin genel yayın yönetmeni – Nurettin Kurt.

 
-->